Promovăm programele de formare profesională continuă

În perioada 05.02.2024-01.03.2024 în cadrul Centrului în domeniul educației continuă s-a desfășurat instruirea formabililor la modulul ,,Asistența medicală în obstetrică și ginecologie”.
Programul bine planificat și structurat a permis formabililor să se concentreze pe aspectele esențiale ale îngrijirilor medicale, acordate în obstetrică și ginecologie, și a oferit oportunitatea de a învăța și de a crește în cunoștințe și abilități în acest domeniu crucial al sănătății mamei și copilului. Recunoștință cadrelor didactice și medicilor practicieni pentru eforturile sale de a asigura succesul acestui modul de la materialele de curs la sesiunile practice în instituțiile medicale.
Sincere mulțumiri pentru susținerea neîntreruptă în realizarea orelor practice în cadrul IMSP Institutului Mamei și Copilului asistentelor medicale superioare Dobrea Svetlana și Țurcanu Stela, medicului Bucinschi Vladimir. Eforturile depuse pentru a aduce la cunoștința formabililor a celor mai recente cercetări, tendințe și practici din domeniu bazate pe dovezi, prin intermediul specialiștilor cu experiență au contribuit la dezvoltarea competențelor profesionale și la îmbunătățirea calității actului medical în serviciul obstetrică și ginecologie.