Promovăm relațiile de colaborare cu instituțiile medicale, parteneri în formarea tinerelor generații de specialiști medicali cu studii postsecundare și postsecundare nonterțiare

IMSP Spitalul Clinic pentru Copii „Valentin Ignatenco” pe parcursul anilor a devenit un partener fidel al CEMF „Raisa Pacalo” și asigură condiții necesare pentru realizarea activităților de instruire practică (practica didactică și stagii de practică), de promovare a sănătății în rândurile copiilor și părinții acestora prin acțiuni de voluntariat și flashmob-uri. În cadrul Practicii ce precede probele de absolvire elevii specialităților Medicină și Îngrijirea bolnavilor beneficiază de implicarea eficientă a colaboratorilor instituției în dezvoltarea competențelor transversale, profesionale generale și speciale. Aducem sincere mulțumiri conducerii instituției, directorului Holostenco Alexandru, asistentei medicale principale Dnei Beștanco Aurelia, asistentelor superioare și asistentelor medicale din secții pentru implicarea activă în instruirea viitorilor specialiști pentru sistemul sănătății.