PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII REPRODUCERII

„Promovarea Sănătăţii Reproducerii prin prisma cercetărilor ştiinţifice al  vitorilor specialişti cu studii medicale medii”

Conferinţa a-V-a Naţională  a elevilor din colegiile de medicină

22 noiembrie 2012

Republica Moldova a înregistrat un progres substaţial în implementarea Programului de Acţiuni a Conferinţei Internaţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare (CIPD, Cairo, 1194), inclusiv politici şi strategii în domeniul sănătăţii reproducerii. Un şir de acte normative şi legislative au consolidat conceptele şi drepturile pentru sănătatea sexuală şi reproductivă în Republica Moldova, ca Strategia Naţională a Sănătăţii Reproductive (SNSR) pentru 2005-2015 (unde planificarea familială este menţionată ca prioritară) şi Legea Sănătăţii Reproducerii recent aprobate (ce garantează dreptul la libera alegere, informare şi acces la Serviciile de Sănătate şi Planificare Familială), Politica Naţională de Sănătate garantează în mod expres asigurarea accesului universal la Sănătatea Reproducerii către anul 2015.
      Concepţia modernă de instruire a specialiştilor medicali cu studii medii de specialitate din Republica Moldova prevede promovarea activităţilor de cercetare ştiinţifică în rindurile tineretului studios. Formarea viitorilor cercetători în domeniul nursing-ului ştiinţific prin promovarea activităţilor cercurilor ştiinţifico-practice studenţeşti asigură participarea tinerilor cecretători în promovarea politicilor din sistemul ocrotirii sănătăţii.Activitatea de cercetare pe parcursul a doi ani a oferit studenţilor din toate colegiile de medicină din ţară, posibilitatea de aplicare în practică a îngrijirilor specializate în domeniul Sănătăţii Reproducerii, utilizând cunoştinţele ştiinţific fundamentate. În cadrul activităţilor de cercetare studenţii au format abilităţi de comunicare eficientă în diverse situaţii clinico-sociale, de observare şi evaluare a diferitor fenomene medicale, au dezvoltat capacităţi de cercetător atât în medicina practică, cât şi în nursing-ul ştiinţific, au realizat activităţi de autoinstruire şi educaţie profesională în perspectiva reformelor din sistemul sănătăţii – Strategiei Naţionale a Sănătăţii Reproductive şi Legea Sănătăţii Reproducerii.Rapoartele prezentate au ilucidat diverse aspecte ale temei abordate: rolul şi mecanismul influenţei exerciţiilor fizice în fortificarea sănătăţii reproducerii, incidenţa infecţiilor produse de microorganismele biocenozei normale ca factori favorizanţi a infertilităţii, avortul – crimă odioasă şi pericolul sănătăţii reproductive, aspecte contemporane ale cancerului de col uterin, opinia mediciniştilor privind soluţionarea problemelor fertilităţii umane şi planificarea naşterii, utilizarea productelor alimentare cu aditivi (e-uri) şi riscul malformaţiilor la făt, etc.Considerăm că împlicarea tinerilor cercetători în promovarea Sănătăţii Reproducerii şi Planificării Familiale va aduce un aport consistent în oferirea suportului informaţional populaţiei republicii, privind sănătatea reproducerii şi asigurarea unui acces larg al tineretului la serviciile de calitate împreună cu Ministrul Sănătăţii şi partenerii internaţionali – UNFPA, pentru promovarea planificării familiale în strategiile de dezvoltare în contextul asigurării unei dezvoltări durabile a ţării.