Realizarea exercițiului de evacuare, 2024

În scopul aplicării prevederilor HG nr.847/2022 cu privire la aprobarea Regulilor generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova, în instituție a fost organizat exercițiul de evacuare a locătarilor din căminele instituției, evacuarea fiind realizată în corespundere cu normativele prestabilite – 2 minute.