Relevanța inteligenței emoționale în leadership-ul educațional (training)

La data de 24.11.2021 în cadrul Zilelor catedrei Discipline fundamentale a fost realizat training-ul la subiectul: ,,Relevanța inteligenței emoționale în leadership-ul educațional” de către V. Vrabii, doctor în psihologie, lector universitar în cadul Institutului de Științe ale Educației. În cadrul acestei activități s-a analizat conceptul de inteligență emoțională și rolul acesteia în dezvoltarea leadership-ul educațional. Tot în acest context, s-a argumentat opinia cadrelor didactice și celor de conducere cu privire la valorizarea inteligenței emoționale în leadership-ul educațional.