Rezultatele evaluării satisfacției elevilor programului de formare profesională Farmacie, calificarea Asistent farmacist, vizând procesul de predare-învățare-evaluare