Round Table Disscussion „Initiative Mioldova”

COLABORAREA CU FUNDAŢIA ROBERT BOSCH STIFTUNG
Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie cu succes realizează relaţii de perteneriat cu un şir de instituţii similare din diferite ţări: Germania, România, Norvegia, Franţa, Lituania, Rusia. Un interes deosebit prezintă colaborarea cu Republica Federativă Germania în domeniul instruirei specialiştelor cu studii medii de specialitate.Pe parcursul a 4 ani în cadrul proiectului finanţat de către Fundaţia Rober Bosch Ştiftung, Germania Colegiul a colaborat cu expertul internaţional doamna Ghertrud Stocker, care a ghidat eleborarea şi implimentarea Concepţiei noi de instruire a specialiştelor cu studii medii de specialitate, racordată la standardele europene.În perioada 21. 08 – 18. 09. 2010 delegaţia din CNMF a beneficiat de o vizită în colegiile de medicină din Berlin, Germania. Scopul acestei vizite a fost schimbul de experienţă în instruirea specialiştilor medicali cu studii medii de specialitate dintre Moldova şi Germania.La 20 octombrie 2011 în Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie a avut loc masa rotundă „INITIATIVE MIOLDOVA”, organizată de Fundaţia Robert Bosch Stiftung, unde a fost realizat bilanţul colaborării Fundaţia Robert Bosch Stiftung cu instituţiile de învăţămînt vocaţional din Republica Moldova, inclusiv şi cu Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie, şi au fost formulate obiectivele de parteneriat durabil de perspectivă.Exprimăm mulţumiri deosebite Fundaţiei Rober Bosch Ştiftung, Germania pentru susţinerea proiectului, vizînd elaborarea Concepţiei şi posibilitatea de familiarizare cu instruirea medicală vocaţională în Germania. Sperăm şi pe viitor la o colaborare frumoasă cu Fundaţiei Rober Bosch Ştiftung şi colegiile de medicină din Republica Federativă Germania în instruirea inţială şi formarea continuă a specialiştilor medicali cu studii medii, competenţi pe piaţa naţională şi europienă.