Sănătatea – componentă esenţială a calităţii vieţii.

Sănătatea – componentă esenţială a calităţii vieţii.
Sănătatea este o resursă fundamentală pentru indivizi, comunităţi şi societăţi în ansamblu. Pentru individ, a se bucura de o stare bună de sănătate este de o importanţă primordială. În acelaşi timp, un nivel în general bun al sănătăţii populaţiei este indispensabil creşterii economice şi dezvoltării societăţii.În acest context, membrii echipei de voluntariat ,,Amicul sănătății”, au vizitat Azilul Republican de Invalizi și Pensionari, unde au realizat o activitate ce a avut drept scop promovarea unui mod de viaţă sănătos, dar şi educarea la persoanele în etate a resposabilităţii pentru propria sănătate.