Săptămâna metodică, ediția 2023, ziua a II-a

Competitivitatea cadrelor didactice este asigurată și de formarea profesională continuă atât în specialitate, cât și în psihopedagogie. Succesul realizării procesului de predare-învățare-evaluare din perspectiva abordării corecte a inteligențelor multiple, a fost subiectul atelierului metodic Teoria inteligențelor multiple. Înalt apreciem activitatea formatoarelor doamnelor Boțan Doina și Catărău Elena și suntem în așteptarea următoarelor evenimente din cadrul Săptămânii metodice, ediția 2023.