Săptămâna parteneriatului metodic, ziua 1-a

Empatia are un rol important în educație. Atunci când exista empatie între profesor și elevii săi, între profesor și părinții elevilor, procesul de predare-învățare-evaluare se desfășoară firesc, fără blocaje, iar rezultatele sunt superioare. Astăzi, 21 mai, în cadrul Săptămânii parteneriatului metodic, împreună cu formatoare Rodica Bunescu-Chilimciuc, am analizat și implementat în practică tehnici de stimulare a empatiei.