Școala mentoratului profesional, 2021

Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”, în perioada 18 martie – 31 mai 2021, organizează stagiul de formare a asistenților medicali în domeniul psihopedagogiei de specialitate (medicală) în cadrul învățământului profesional dual, în regim online (platforma sincronă google.zoom).Stagiul de formare este parte componentă a „Inițiativei de sprijin pentru digitalizarea și pilotarea programului de formare profesională prin învățământ dual a asistenților medicali și a programului de formare a instructorilor în asistența medicală”, implementată de Uniunea Instituțiilor Medico-Sanitare Private din Republica Moldova cu sprijinul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ), co-finanțat de Agenția de Cooperare și Dezvoltare a Elveției (SDC).Cursul de instruire, organizat în cadrul Școlii mentoratului profesional, are drept temei prevederile Planului strategic de dezvoltare a CEMF „Raisa Pacalo”, Direcţia strategică V Asigurarea calității procesului de instruire practică prin realizarea și dezvoltarea parteneriatelor durabile cu instituțiile medicale și internaționale, obiectivul specific 5.1 Organizarea bazei juridice a parteneriatului CEMF „Raisa Pacaloˮ cu instituțiile medicale şi consolidarea cooperării intersectoriale în vederea facilitării angajării în câmpul muncii.