Școala mentoratului profesional garant al formării competențelor psohopedagogice

În scopul formării continuă a asistenților medicali-instructori au fost: elaborat și aprobat de MSMPS RM curriculumul „Formarea continuă a asistenților medicali-instructori implicați în instruirea elevilor calificarea Asistent medical, specialitatea Medicină în cadrul învățământului medical postsecundar dual”, instituționalizarea prin Dispoziția MSMPS RM nr.131-d din 10.03.2021 a grupului de asistenți medicali implicați în Stagiul de formare a asistenților medicali în domeniul psihopedagogiei de specialitate (medicală) în cadrul învățământului profesional dual cu un număr de 270 de ore în cadrul Școlii Mentoratului profesional.Realizarea Stagiul de formare a asistenților medicali în domeniul psihopedagogiei de specialitate (medicală) în cadrul învățământului profesional dual este planificată și realizată ca parte componentă a „Inițiativei de sprijin pentru digitalizarea și pilotarea programului de formare profesională prin învățământ dual a asistenților medicali și a programului de formare a instructorilor în asistența medicală”, implementată de Uniunea Instituțiilor Medico-Sanitare Private din Republica Moldova cu sprijinul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde” al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ), co-finanțat de Agenția de Cooperare și Dezvoltare a Elveției (SDC).În cadrul stagiului sunt încadrate asistentele medicale superioare, principale, vicedirectorii nursng atăt din municipiul Chișinău, cât și din IMSP Spitalele Rationale Cahul, Bălți, Orhei și Ungehni. Asistentele medicale reprezintă instituțiile medico-sanitare publixi și private care asigură condiții de instruire pentru elevii-ucenici, care își realizează (sau potențial vor fi instruiți în viitor) studiile prin învățământul profesional medical dual.