Școala mentoratului profesional – IMSP Institutul de Medicină Urgentă, training-ul nr.II

În incinta IMSP IMU la data de 03.04.2018, în cadrul Școlii mentoratului profesional, a fost realizat training-ul cu subiectul Formarea competențelor de comunicare profesională la viitorii specialişti medicali cu studii postsecundare nonterțiare în contextul noilor tendințe de dezvoltare a științei medicale și pedagogice.În domeniul medical, comunicarea reprezintă o competență clinică fundamentală, specialiștii medicali comunică cu pacienţii şi cu familiile acestora mult mai frecvent decât îndeplinesc orice altă procedură medicală sau de nursing. O comunicare eficientă între membrii echipei multidisciplinare și pacient determină o creștere a eficacității și a nivelului de înțelegere al acestuia cu privire la tratament, la măsurile de îngrijire, la profilaxie, etc.., determinând o îmbunătățire a stării de sănătate. Prin comunicarea se urmăreşte modificarea comportamentului nesanogen într-unul sanogen şi menţinerea acestei schimbări.Abilitățile comunicative necesită o permanentă îmbunătăţire pe parcursul întreii activități practice.