Școala mentoratului profesional – IMSP Institutul Mamei și Copilului, IMSP Institutul Oncologic, training-ul nr.I

La data de 13.02.2018 în cadrul Școlii mentoratului profesional au fost realizate două training-uri cu asistentele superioare din IMSP Institutul Oncologic și IMSP Institutul Mamei și Copilului.Tematica propusă a abordat problemele ce țin de standardizarea și unificarea procesului de formare, consolidare și dezvoltare a competențelor profesionale prin instruirea practică la nivel de țară, modernizarea procesului de prestare a serviciilor educaționale medicale profesionale prin centrare pe elev şi formare de competenţe, utilizând metode interactive și TIC (sofft-uri educaționale, etc), gestionarea documentației în cadrul instruirii practice.Menționăm, că dezvoltarea competențelor specifice în psiho-pedagogie la mentorii din sectorul practic reprezintă o componentă importantă în procesul de asigurare a calității, vizând formarea competențelor profesionale la viitorilor specialiști medicali cu studii postsecundare nonterțiare.