Școala mentoratului profesional – IMSP Institutul Mamei și Copilului, training-ul nr.II

Tema training-ului Formarea competențelor de comunicare profesională la viitorii specialişti medicali cu studii postsecundare nonterțiare în contextul noilor tendințe de dezvoltare a științei medicale și pedagogice, este actuală, deoarece comunicarea medicală trebuie văzută ca o interacţiune dintre specialistul medical şi pacient, în cursul căreia atenția se focalizează pe nevoia pacientului de a promova un schimb eficient de informaţii cu personalul medical. Scopul comunicării medicale implică stabilirea relaţiei terapeutice, înţelegerea perspectivei pacientului, explorarea gândurilor şi emoţiilor acestuia şi ghidarea acestuia în rezolvarea de probleme de sănătate.În activitatea practică profesională se cere o autonomie comunicativă și activitate individuală, pe de o parte, și activitate în cadrul echipei profesionale ori multidisciplinare, pe de altă parte. Prin urmare sunt necesare a fi dezvoltate competențe verbal-comunicative, paraverbale, non-verbale (gestica, mimica, proxemica, postura, etc.).