Școala mentoratului profesional – IMSP Spitalul Clinic Republican, training-ul nr.II

La data de 20.02.2018 în cadrul Școlii mentoratului profesional a fost realizat training-ul cu asistentele superioare din incinta IMSP SCR.Tema training-ului Formarea competențelor de comunicare profesională la viitorii specialişti medicali cu studii postsecundare nonterțiare în contextul noilor tendințe de dezvoltare a științei medicale și pedagogice, este foarte actuală, vizând faptul că în domeniul medical comunicarea reprezintă o abilitate clinică fundamentală.Subiectele abordate frecvent în comunicarea medicală pun accent pe comunicare diagnosticului stabilit (de nursing sau medical), planului și obiectivelor de îngrijire, prognosticului bolii, valorilor pacientului, etc.
Cunoscând componentele comunicării și aplicate corect în practica medicală va favoriza, cu siguranță dezvoltarea competenței de comunicare la viitorii specialişti medicali cu studii postsecundare nonterțiare.