SECȚIUNEA nr.2 Dezvoltarea învățământului profesional medical de calitate axat pe formarea competențelor profesionale.

Moderatoare: Crițchi Tatiana, directoare adjunctă pentru instruirea practică, grad didactic superior, grad managerial doi.
SECȚIUNEA nr.4 Funcționalitatea ecosistemului prin prisma managmentului calității.
Moderatoare: Horneț Nadejda, șefa secției Asigurarea calității, grad didactic superior, grad managerial doi, doctorandă, IP UPSC.
Accesul la educaţia de calitate este esenţial pentru funcţionarea unei societăţi prospere. Este oferită de instituţii responsabile, centrată pe beneficiarii serviciilor educaţionale, orientată pe rezultate, promovată de lideri educaţionali.Comunicările prezentate în cadrul secțiunilor 2 și 4 au au scos în evidență că educaţia de calitate se realizează în dialog şi prin parteneriat, se bazează pe inovaţie şi pe diversificare, având ca obiectiv îmbunătăţirea continuă a performanţelor. Prin intermediul rapoartelor s-a specificat că un management al sistemului de calitate coerent ne permite să: creăm stabilitate, gestionăm riscurile, punem bazele îmbunătăţirii continue, facilităm modul de lucru al angajaţilor și foarte important – eliminăm stresul la locul de muncă. S-a evidențiat faptul că implementarea produselor curriculare precum: suporturi de curs, culegeri de situații problematizate/studii de caz/itemi, ghiduri pentru lecții practice contribuie esențial la formarea și dezvoltarea competențelor profesionale ale viitorilor specialiști medicali.