SECȚIUNEA nr. 5 Învățământul inovativ – premisă a succesului educațional.

SECȚIUNEA nr. 5 Învățământul inovativ – premisă a succesului educațional.
Moderatori: Boțan Doina, metodistă, grad metodistă întâi, profesoară la disciplina Limba franceză, grad didactic superior și Mardari Nina, șefa catedrei Discipline reale, profesoară la disciplina Matematică, grad didactic doi
La 21 noiembrie, în cadrul Conferinței naționale cu participare internațională a cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic, secțiunea nr.5 Învățământul inovativ-premisă a succesului educațional a abordat mai multe subiecte actuale cum ar fi:
1. e-Twinning, inovație pedagogică în era digitală
2. utilizarea instrumentelor web în realizarea proiectelor naționale și internaționale
3. metoda proiectului ca instrument de evaluare
4. dezvoltarea profesională a cadrului didactic în construirea branding-ului profesional.
Inovarea înseamnă introducerea unui nou scop, conținut, metode și forme de predare și educație, organizarea activităților comune ale unui profesor și ale unui elev, de aceia ne-am propus ca scop familiarizarea cadrelor didactice cu noutățile inovative din sistemul educațional din ultimele decenii.
La finalul atelierului am concluzionat că, schimbarea nu vine doar din exterior, ea pornește din interiorul fiecărui individ care generează o idee, din interiorul fiecărei comunități care dezvoltă ideile individuale și le pune în practică.