SECȚIUNEA nr.7 Oportunitatea unei cariere de succes prin dezvoltarea competenței de cercetare în cadrul învățământului profesional tehnic

SECȚIUNEA nr.7 Oportunitatea unei cariere de succes prin dezvoltarea competenței de cercetare în cadrul învățământului profesional tehnic
Moderatoare: Boicu Maria, profesoară la disciplinele Informatica și matematica, grad didactic superior
Petrache Emma, eleva gr. 221 specialitatea Medicină, calificarea Asistent medical în urgențe
Uniți prin diversitate pentru o carieră de succes.
Elevul contemporan este o persoană cu noi viziuni, un „explorator” (spune M. McLuhan), care dorește să cunoască, să cerceteze, să descopere ceva nou, necunoscut, de aceea o importanță destul de mare o are inițierea, învățarea elevilor de către profesori a unor metode, tehnici didactice care să-i familiarizeze pe elevi cu diverse metode de colectare, prelucrare, analiză a datelor obținute în urma activității de cercetare. Iar elevii la rândul lor să aplice aceste metode în cercetare, astfel, contribuind la dezvoltarea sa ca personalitate și la creearea unei carierei de succes în domeniul ales.
Comunicările prezentate în cadrul secțiunii au au scos în evidență că profesia de asistent medical face parte din categoria celor mai nobile meserii. Această profesie înseamnă muncă în echipă, curaj, dăruire, responsabilitate, disciplină, dar și abilitatea de a asculta pacienții cu răbdare și înțelegere. Și că o persoanalitate de succes este multilateral dezvoltată cunoscând conecxiunea medicinii cu disciplinele de cultura generală.