Ședința cercului „Nursing”

La ședința cercului științifico-practic studențesc „Nursing”, coordonat de dna Cerba Elena, a fost discutat raportul tematic: ,,Rolul comunicării eficiente în activitatea asistentului medical”. Membrii cercului au menționat despre importanța și componentele esențiale ale comunicării terapeutice, care facilitează realizarea unei relații de încredere și respect între asistentul medical și pacient. O bună comunicare și consiliere este o condiție, fără de care desfășurarea actului medical de calitate este un proiect irealizabil.