Istoria este singurul laborator pe care îl avem pentru a testa consecințele gândurilor

Ținând cont de faptul că orice lucrător medical trebuie să cunoască istoria profesiunii sale și să fie recunoscător îndrumătorilor săi, în cadrul ședinței demonstrative a cercului științifico-practic ,,TEATRUL ANATOMIC” cu genericul ,,Istoria este singurul laborator pe care îl avem pentru a testa consecințele gândurilor” realizată la data de 04.04.2023, membrii cercului și invitații au analizat împreună cum a evoluat anatomia omului de-a lungul istoriei și au menționat contribuția personalităților marcante în dezvoltarea medicinei contemoprane. În acest context, domnul Grejdean Fiodor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, USMF ,,Nicolae Testemițanu”, a venit cu o amplă descriere a vieții și activității ilustrului savant și om de știință Nicolae Testemițanu.