Simularea didactic-metodică – metodă eficientă în formarea și dezvoltare a competențelor profesionale

În cadrul Întrunirii metodice republicane a cadrelor didactice discipline chirurgicale din 12.02.2019 a fost realizat training-ul „Simularea didactic-metodică – metodă eficientă în formarea și dezvoltarea competențelor profesionale la disciplinele chirurgicale”.Simularea didactică reprezintă experimentarea prin observare a comportamentului „unui model” la modificările unor parametri; rezultatele simulării pot fi comparate cu cele ale modelului real. Cu această metodă se caută reproducerea realităţii, printr-o modelare a comportamentului sistemului, aparatului, echipamentului care urmează a fi cercetat.Vizând actualitățile în evaluarea finală din învățământul profesional medical bazat pe evaluarea competențelor profesionale, evaluarea prin simularea didactică reprezentă o provocare a timpului.