Simularea didactică în cadrul orelor la disciplina BȘN

Simularea didactică este o metodă eficientă de formare și dezvoltare  a competențelor profesionale la disciplinele clinice.Obiectivul training-ului realizat pentru cadrele didactice catedrei Nursing a fost dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale a cadrelor didactice în aplicarea simulării didactice la lecțiile practice.