Standardizarea și unificarea procesului de formare, consolidare și dezvoltare a competențelor profesionale

Standardizarea și unificarea procesului de formare, consolidare și dezvoltare a competențelor profesionale prin instruirea practică la nivel de țară a reprezentat tema primului training din cadrului cursurilor de formare a asistentelor medicale principale și șefilor serviciului personal din instituțiile medico-sanitare publice, farmacii și centre de sănătate publică.Modificările vizând nomenclatorul de acte a elevilor pentru stagiile de practică și gestionarea acestei documentației a prezentat un alt subiect din cadrul training-ului realizat.Menționăm, că dezvoltarea competențelor specifice în psiho-pedagogie la mentorii din sectorul practic reprezintă o componentă importantă în procesul de asigurare a calității, vizând formarea competențelor profesionale la viitorilor specialiști medicali cu studii postsecundare nonterțiare.