Strategii adaptive la situațiile de stres în mediul academic

La data de 16.11.2023, cadrele didactice D. Cucta și T. Petica, profesoare la disciplinele Farmacologia generală și Anatomia și fiziologia omului împreună cu dna Șchiopu Ludmila, psiholog, profesoară la disciplină Comunicare și psihologie medicală au realizat un training la subiectul Strategii adaptive la situațiile de stres în mediul academic.
S-au menționat strategiile adaptive în situații de stres, modalitățile de promovarea a unei stări de bine în mediul academic. La final, participanții trainingului au stabilit că, maniera în care profesorul reacţionează la factorii stresogeni îi sporeşte gradul de performanţă, iar sincronizarea comportamentelor în activitatea pedagogică sînt direct proporţionale cu stilul personal al cadrului didactic.