„Tineretul și alimentația sănătoasă”

Promovarea sănătăţii are drept scop principal promovarea modului şi stilului sănătos de viaţă pentru prevenirea îmbolnăvirilor, depistarea lor în stadii incipiente, reducerea morbidităţii, mortalităţii, mărirea longevităţii şi a duratei vieţii biologic active.Promovarea sănătăţii pentru o alimentaţie raţională şi nutriţie sănătoasă a avut menirea de a forma la elevi capacităţi de soluţionare a problemelor ce ţin de particularităţile şi impactul alimentaţiei neraţionale asupra organismului uman, formarea unei conduite care vizează prezenţa valorilor personale referitoare la menţinerea propriei stări de sănătate şi a celor din jur.În scopul promovării unei alimentaţii raţionale echipa de voluntari „Promotorii sănătăţii” formată din elevii Centrului de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”, calificarea Asistent medical igienist – epidemiolog au pregătit o serie de activităţi de voluntariat pentru tinerii din alte instituţii de învăţământ.O experienţă inedită a fost Promovarea sănătăţii pentru o alimentaţie raţională şi nutriţie sănătoasă în cadrul unei ore de educaţie pentru sănătate cu elevii Centrului de excelenţă în Construcţii din or. Chişinău pe data de 04.10.2017.