Transparența decizională.Consiliul de Administrație din 25.01.2021

La data de 25.01.2021 a avut loc ședința Consiliului de Administrație, unde au fost puse în dezbateri următoarele aspecte al activității instituției:
1.Calitatea planificării, organizării și realizării procesului educational la secția de învățământ nr.7 prin prisma cerințelor actuale de studiere integrate.
2. Cu privire la avizarea bugetului CEMF ,,Raisa Pacalo” pentru anul 2021.
3. Cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate a CEMF „Raisa Pacalo” pentru anul 2021.
4. Despre rezultatele inventarierii bunurilor materiale în anul 2020.