Tuberculoza – depistare, tratare, îngrijire.

„Să  ajungem încă la 3 milioane de persoane cu tuberculoză prin: depistare, tratare, îngrijire”.
În anul curent sub egida Ministerului Sănătăţii, Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS), Centrului de Dezvoltare în Sănătate „AFI” şi Centrul de Sănătate Publică, Chişinău a fost lansată Campania de informare a populaţiei cu genericul „Să  ajungem încă la 3 milioane de persoane cu tuberculoză prin: depistare, tratare, îngrijire”.Voluntarii echipei “Edelweiss” al Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie “Raisa Pacalo” activ s-au inclus în acţiunile Campaniei de informare a populaţiei în vederea profilaxiei tuberculozei, care a inglobat mai multe acţiuni.La 23 martie 2014 în colaborare cu Centrul de Sănătate Publică, Chişinău voluntarii echipei “Edelweiss” au participat la activitatea de informare a populaţiei din mun. Chişinău, repartizînd materiale informative.În scopul sensibilizării tineretului studios din colegiu, la 24 martie 2014 voluntarii echipei “Edelweiss” au prezentat filme didactice şi au distribuit elevilor colegiului materiale informative.Echipa de voluntari „Edelweiss” în colaborare cu Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS) la 26 martie 2014 a realizat seminarul de formare de formatori, care a valorificat metodologia utilizării metodelor interactive în profilaxia tuberculozei. În cadrul seminarului a participat Dora Radiucov, moderatorul mişcării de volunari din mun.Bălţi, care a consolidat metodele şi tehnicile de comunicare a informaţiei “de la egal la egal”. Accent s-a pus pe tehnici care includ adresarea întrebărilor, ascultarea atentă, abordarea corectă a nevoilor ascultătorilor, susţinerea şi consilierea la rezolvarea problemelor apărute.