Tuberculoza poate fi prevenită!

„Seamănă un gând și vei culege o acțiune; seamănă o acțiune și vei culege un obicei; seamănă un obicei și vei culege un caracter; seamănă un caracter și vei culege un destin.” Charles Reade
Incidenţa crescută a tuberculozei în Republica Moldova necesită formarea grupelor de voluntari în vederea informării populaţiei cu privire la manifestarea, recunoaşterea, transmiterea și nu în ultimul rând, prevenirea acestei patologii infecto-contagioase.Training-ul de formare de formatori a avut loc în incinta Centrului de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo” la data de 24.11.2016, în parteneriat cu organizaţia neguvernamentală, independentă şi non-profit din Moldova – PAS, care este interesată în probleme de educație și formare în TBC.Formarea abilităților specifice la viitorii formatori în prevenirea tuberculozei a fost asigurată de Zatușevscaia Irina, coordonator de programe PAS, Vîlc Valentina, asistent universitar, USMF „N.Testemițanu”, Creciun Galina, profesor la disciplina Medicina internă și nursing specific, Ivancov Ludmila, profesor la disciplina Propedeutica farmaceutică, Mariana Negrean, director adjunct pentru instruirea practică.
Training-ul a avut următoarele obiective:
• promovarea educației TBC și formarea abilităților specifice în profilaxia tuberculozei:
• furnizarea de informații actualizate cu privire la prevenirea TBC;
• asistarea noilor membri de voluntari în dobândirea de abilități specifice;
• sprijinirea dezvoltării de noi instrumente în informare şi asigurarea accesului populației republicii la informații utile;
• protejarea şi promovarea drepturilor omului în prevenţia, îngrijirea şi controlul TBC.
În ultimii ani se observă o dinamică pozitivă în vederea creşterii şi menţinerii numărului de voluntari din rândurile tineretului studios, interesaţi de problema profilaxie tuberculozei.Parteneriatul durabil cu Zatușevscaia Irina, coordonator de programe PAS și Vîlc Valentina, asistent universitar, USMF „N.Testemițanu” asigură menținerea interesului sporit a viitorilor specialști medicali cu studii postsecundare nonterțiare pentru promovarea politicilor statului în vederea pevenirii tuberculozei.