Valorile unei echipe de succes

Onestitate, rezistență, valoare, profesionalism – toate acestea la locul bine meritat în CEMF „Raisa Pacalo” datorită unei forțe care se numește DORINȚA DE A FI CEL MAI BUN. Mai presus de toate aici cel mai mult contează oamenii și timpul. Oamenii, care sunt o adevărată valoare. Timpul, care este o perpetuă provocare și care necesită pentru colaboratorii instituției dorință de a căuta, de a găsi și de a nu renunța niciodată.Este cunoscut că sunt excelenți în educație și determinată de calitatea capitalului uman, ceea ce solicită angajarea cadrelor didactice competente și competitive, cu președință pedagogică înaltă, motivate pentru activitate de calitate, pentru formarea și dezvoltarea continuă, loial, flexibil, talentat, cu atitudine proactivă pentru schimbare.În sensul acestor idei, factorul uman a devenit o prioritate a instituției. Astfel obiectiv primordial al politicilor educaționale a CEMF „Raisa Pacalo” la constituit asigurarea calității procesului educațional, promovarea unui management al resurselor umane de calitate, orientat spre valorificare optimă a competențelor, atitudinilor, aspirațiilor, creativității, inteligenței, experienței cadrelor didactic în contextul creării de plusvaloare educațională.La 24 august 2021 CEMF „Raisa Pacalo” a prezentat bilanțul activității pentru ultimii 16 ani – „Valorile unei ecipe de succes”!