Vizita de lucru a expertului european d. Andrea Marckin (Germania)

Expertul european d. Andrea Marckin s-a familiarizat cu paricularitățile de instruire a viitorilor specialiști medicali cu studii postsecundare și postsecundare nonterțiare în țara noastră: cerințele legislative și normative, standardul calificărilor, planurile de învățământ, curricula, instrumentele curriculare. În cadrul vizitei d. Marckin a asistat la lecțiile practice desfășurate în CESIM.