Vizită la Laboratorul histologic

Unitatea de curs Histologia cu tehnologia investigațiilor histologice ocupă un loc important în sistemul învăţământului medical şi în special la pregătirea asistentului medical în diagnostic de laborator, concretizând concepţii ştiinţifice structural – funcţionale în analiza activităţii vitale a organismului uman în normă şi patologie.O importanţă principală o are însuşirea de către elevi a tehnicii histologice cu etapele de pregătire a preparatului histologic. În acest context, la data de 15.02.2021 cadrul didactic T. Petică și elevii grupei 106, calificarea Asistent medical în diagnostic de laborator au realizat vizita la laboratorul histologic din incinta IMSP SCR ,,Timofei Moșneaga”, unde au fost inițiați de către specialiști în domeniu în deprinderi practice de tehnică histologică, de studiu microscopic al micropreparatelor. Elevii au fost familiarizați cu metodele de cercetare histologică, cu esenţa şi importanţa lor practică.