Zilele catedrei Discipline farmaceutice, 2018-2019

Zilele catedrei Discipline farmaceutice au avut ca obiectiv fundamental opimizarea competențelor în domeniul didacticii aplicative, promovarea competențelor performante ale cadrelor didactice în contextual elaborării instrumentelor didacice, formarea competențelor specifice profesionale, sensibilizarea elevilor în realizarea activităților de voluntariat caritabil, acțiuni de protejare a mediului ambiant.Activitățile programate în cadrul zilelor catedrei au fost realizate integral. Impactul thematic al activităților realizate relevă optimizarea competențelor în domeniul psihopedagogic, formarea și dezvoltarea la elevi a valorilor general umane.
1.Dozarea fracțiilor proteice/Lecție practică publică . A. Sofroni, prof. Biochimie clinică, grad didactic doi, gr. 206.
2.Metode eficiente de învățare/Training metodic. Zinaida Soroceanu, formator național, expert în educație și comunicare relațională, Asociația Obștească Didactica Aplicată, catedra D/F.
3. „Păstrăm natura pentru viitor”/Masă rotundă, activitate interinstituțională/ CEMF „Raisa Pacalo”, UST RM,  Colegiul ecologic Chișinău, IPLT „Spiru Haret”. L. Ivancov, prof. Botanica farmacutică,  grad didactic întâi, coordonator cercul științifico-practic studențesc „Melisa”.
4. Dăruiește speranță!/Activitate de voluntariat la Centrul Municipal de Plasament  și Reabilitare a copiilor de vârstă fragedă, Chișinău.  N. Sîrbu, prof. Chimie analitică, grad didactic întâi, echipa  de voluntari CaritasFarm.