„Asistența psihologică a cadrelor didactice în relația profesor-elev”.

La data de 11.04.2024 în cadrul Zilelor catedrei Discipline terapeutice s-a desfășurat training-ul cu
Psihologa CEMF „Raisa Pacalo” d-na Ludmila Șchiopu, genericul Asistența psihologică a cadrelor didactice în relația profesor-elev. S-a analizat aspectele psihologice ale relației profesor-elev, componența esențială pentru a crea un mediu educațional sănătos și constructiv. O deosebită atenție s-a atras la gestionarea emoțiilor în clasă, comunicarea eficientă cu elevii, identificării și gestionarea potențialelor probleme de comportament sau dificultăți de învățare ale elevilor. Au fost utilizate tehnicile ”Ariile vieții”, ”Gândirea pozitivă”, ”Împarte sarcinile” etc.