Zilele catedrei, Discipline fundamentale, 2018

PROGRAMUL
ZILELOR CATEDREI DISCIPLINE FUNDAMENTALE
GENERICUL:
NU EXISTĂ MĂREŢIE FĂRĂ SIMPLITATE.
Lev Tolstoi
06. 11. 2017
Impactul exploatării iraţionale a mediului înconjurător asupra sănătăţii
organismului uman.
Activitate de promovare a modului sănătos de viaţă.
Responsabil: S. Carpov
A. Danilov
A. Coşneanu
Holul CEMF ,, Raisa Pacalo”, ora 7.40 07. 11. 2017
Implementarea curriculum-ului în contextul formării competenţelor
profesionale la disciplinele fundamentale.
Întrunirea metodică republicană a cadrelor didactice din colegiile de
medicină.
Responsabil: Sv. Cheptanari
S. Carpov
A. Coşneanu
Sala Senatului, ora 8.30 – 16.00
08. 11. 2017
Specificul relaţiei profesor-elev în situaţii de conflict.
Training metodic – didactic
Responsabil: Sv. Cheptanari
S. Carpov
L. Şchiopu
Sala Senatului, ora 15.00
09. 11. 2017
Tipurile constituţionale ale corpului uman şi probabilitatea dezvoltării
diabetului zaharat.
Şedinţă demonstrativă a cercului ştiinţifico-practic al elevilor „ Teatrul
anatomic” Responsabil: Z. Stoianov Al. Danilov Cabinetul 6, ora 15.00 10. 11. 2017
Riscuri de dezvoltare a diabetului zaharat şi metode de profilaxie a acestuia.
Activitate de voluntariat a echipei „Amicul sănătăţii „
Responsabil: Z. Stoianov, ora 15.00