Asistent medical, specialitatea Îngrijirea bolnavilor

SPECIALITATEA ÎNGRIJIREA BOLNAVILOR
CALIFICAREA ASISTENT MEDICAL
DURATA STUDIILOR – 5 ANI

ASISTENTUL MEDICAL este specialistul cu studii medicale medii de specialitate, care manifestă competenţe profesionale de îngrijiri individualizate, orientate spre persoană în plan preventiv, reabilitativ, curativ, paliativ, în staţionar şi/sau comunitate, repartizate după responsabilitate autonomă/individuală, delegată/comună şi interdependentă/interdisciplinară.

Alegerea corectă a profesiei deschide o cale către o carieră de succes pentru elevii care au finisat ciclul gimnazial şi liceal. Centrul de excelență în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo” oferă  o oportunitate tinerilor,  care au drept scop obţinerea diplomei de specialitate şi calificarea nobilă de Asistent medical, prin admiterea la studii cu durata de 5 ani.

Integrarea  studierii disciplinelor de cultură generală cu cele de specialitate asigură formarea la elevi a deprinderilor şi abilităţilor profesionale, corespunzătoare cerinţelor specialistului de o înaltă calitate, competent să se integreze pe piaţa muncii, capabil să implementeze reformele actuale ale medicinii moderne.

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova oferă absolvenţilor calificării Asistent medical locuri de muncă în instituţiile medico-sanitare publice din ţară.