Planul activităților de implementare a Strategiei de evaluare internă a calității şi a obiectivelor în domeniul calităţii pe ani