Calificarea Asistent medical în diagnostic de laborator

SPECIALITATEA DIAGNOSTICAREA MEDICALĂ ȘI TEHNICI DE TRATAMENT
CALIFICAREA ASISTENT MEDICAL ÎN DIAGNOSTIC DE LABORATOR
DURATA STUDIILOR 3 ANI

ASISTENTUL MEDICAL ÎN DIAGNOSTIC DE LABORATOR este specialistul cu studii medicale postsecundare, deține competențe în realizarea şi controlul calităţii metodelor de explorare paraclinică, interpretarea semnificaţiei clinice a investigaţiilor de laborator în contextul corelării cu diagnosticul şi tratamentul, ce poate activa în domeniul diagnosticului paraclinic.

Specialitatea 91410 Diagnosticare medicală și tehnici de tratament, calificarea asistent medical în diagnostic de laborator ocupă un loc aparte în sistemul specialităților din domeniul sănătății. Specificul acesteia constă în pregătirea viitorilor asistenți medicali în diagnostic de laborator, cu formarea și dezvoltarea competențelor profesionale, necesare pentru exercitarea profesiei în condiții reale de muncă. Formarea profesională inițială a Asistenților Medicali în Diagnostic de Laborator are caracter fundamental și aplecativ, axat pe învățarea centrată pe elev și formarea de competențe profesionale.

Programul de studii are misiunea de a realiza un proces de formare profesională inițială a viitorilor specialiști medicali, axat pe orientări formative de instruire, care să corespundă cerințelor naționale actuale din domeniul medicineii, având ca finalitate lansarea pe piața muncii a specialiștilor competenți și competitivi, capabili să răspundă la provocările timpului și să ofere servicii de asistență medicală de calitate populației.

Obiectivele programului de formare sunt: să cunoască conceptele, metodele și instrumentele diagnosticului de laborator; să utilizeze adecvat tehnicile și metodele de diagnostic paraclinic; să analizeze probele de laborator utilizând aparatajul din dotarea laboratorului; să posede tehnici de comunicare și promovare a sănătății; să respecte etica și deontologia în activitatea profesională.

Calificarea Asistent Medical în Diagnostic de Laborator, confirmă pregătirea specialiștilor pentru activitatea în domeniul diagnosticului paraclinic, care deține competențe în realizarea și controlul calității metodelor de explorare paraclinică, interpretarea semnificației clinice a investigațiilor de laborator în contextul corelării cu diagnosticul și tratamentul.