Orar

Semestru I
Gr. 102(asist.med.) 103(asist.med.)
Gr. 102(asist.med.) 103(asist.med.)
Gr. 202(asist.med.) 203(asist.med.)
Gr. 202(asist.med.) 203(asist.med.)
Gr. 302(asist.med.) 303(asist.med.)
Gr. 302(asist.med.) 303(asist.med.)
Gr 104(asist.med.dual) 204(asist.med.dual) 304(asist.med.dual)
Gr 104(asist.med.dual) 204(asist.med.dual) 304(asist.med.dual)
Gr. 101 201 301
Gr. 101 201 301
Semestru II
Gr. 101 201
Gr. 101 201
Gr. 102(asist.med.) 103(asist.med.)
Gr. 102(asist.med.) 103(asist.med.)
Gr. 202(asist.med.) 203(asist.med.)
Gr. 202(asist.med.) 203(asist.med.)
Gr. 104(asist.med.dual) 204(asist.med.dual)
Gr. 104(asist.med.dual) 204(asist.med.dual)
Examene
Calificare Asisten Medical
Calificare Asisten Medical
Semestru I
Gr. 101 201
Gr. 101 201
Gr. 102 103
Gr. 102 103
Gr. 202 203
Gr. 202 203
Gr. 301 302 303
Gr. 301 302 303
Gr. 104 204
Gr. 104 204
Semestru II
Gr. 101 201
Gr. 101 201
Gr. 102 103
Gr. 102 103
Gr. 104 204
Gr. 104 204
Gr. 202 203
Gr. 202 203
Semestru I
Gr.101-I101-II
Gr.101-I101-II
Gr. 102-I 102-II
Gr. 102-I 102-II
Gr. 103-I 103-II
Gr. 103-I 103-II
Gr. 104-I 104-II
Gr. 104-I 104-II
Gr. 201-I 201-II
Gr. 201-I 201-II
Gr. 202-I 202-II
Gr. 202-I 202-II
Gr. 203-I 203-II
Gr. 203-I 203-II
Gr. 302-I 302-II
Gr. 302-I 302-II
Gr. 303-I 303-II
Gr. 303-I 303-II
Gr. 304-I 304-II
Gr. 304-I 304-II
Gr. 301-I 301-II
Gr. 301-I 301-II
Semestru II
Gr. 101
Gr. 101
Gr. 201 202 203
Gr. 201 202 203
Gr. 102 103 104
Gr. 102 103 104
Semestru I
Gr.201,301
Gr.201,301
Gr. 101 102 103
Gr. 101 102 103
Gr. 202 203 204
Gr. 202 203 204
Gr. 302 303 304
Gr. 302 303 304
Semestru II
Gr. 201
Gr. 201
Semestru I
Gr. 101 201 301
Gr. 101 201 301
Gr. 302 303 304 305
Gr. 302 303 304 305
Gr. 202 203 204 306
Gr. 202 203 204 306
Gr. 102 103 104
Gr. 102 103 104
Semestru II
Gr. 101 201
Gr. 101 201
Gr. 102 103 104
Gr. 102 103 104
Gr. 202 203 204
Gr. 202 203 204
Semestru I
Gr. 102 103 104
Gr. 102 103 104
Gr. 101 201 301
Gr. 101 201 301
Gr. 202 203
Gr. 202 203
Gr. 204 205 206
Gr. 204 205 206
Semestru II
Gr. 101 201
Gr. 101 201
Gr. 102 103 104
Gr. 102 103 104
Gr. 202 203
Gr. 202 203
Gr. 202 203
Gr. 202 203
Semestru II
Gr. 101  201 102 103
Gr. 101 201 102 103
Gr. 104 105 106
Gr. 104 105 106
Semestru I
Gr. 210ÎB 211ÎB 212ÎB 213ÎB
Gr. 210ÎB 211ÎB 212ÎB 213ÎB
Gr. 214ÎB 215ÎB 216ÎB
Gr. 214ÎB 215ÎB 216ÎB
Gr. 217ÎB 218ÎB 219ÎB
Gr. 217ÎB 218ÎB 219ÎB
Gr. 105AMDL 205AMDL 305AMDL
Gr. 105AMDL 205AMDL 305AMDL
Semestru II
Gr. 210ÎB 211ÎB 212ÎB 213ÎB
Gr. 210ÎB 211ÎB 212ÎB 213ÎB
Gr. 214ÎB 215ÎB 216ÎB
Gr. 214ÎB 215ÎB 216ÎB
Gr. 217ÎB 218ÎB 219ÎB
Gr. 217ÎB 218ÎB 219ÎB
Gr. 105AMDL 205AMDL
Gr. 105AMDL 205AMDL
Examene
Asistent medical igienist epidemiolog
Asistent medical igienist epidemiolog
Asistent medical în diagnostic de laborator
Asistent medical în diagnostic de laborator
Îngrijirea bolnavilor - Asistent Medical
Îngrijirea bolnavilor – Asistent Medical
Semestru I
Gr. 110ÎB 111ÎB 112ÎB 113ÎB
Gr. 110ÎB 111ÎB 112ÎB 113ÎB
Gr. 114ÎB 115ÎB 116ÎB 117ÎB
Gr. 114ÎB 115ÎB 116ÎB 117ÎB
Gr. 118ÎB 119ÎB(al) 304(AMIE)
Gr. 118ÎB 119ÎB(al) 304(AMIE)
Gr. 105(AMDL) 205(AMDL) 305(AMDL)
Gr. 105(AMDL) 205(AMDL) 305(AMDL)
Gr. 51ÎB 52ÎB 53ÎB 54ÎB
Gr. 51ÎB 52ÎB 53ÎB 54ÎB
Gr. 55ÎB 56ÎB 57ÎB 58ÎB
Gr. 55ÎB 56ÎB 57ÎB 58ÎB
Semestru II
Gr. 110ÎB 111ÎB 112ÎB 113ÎB
Gr. 110ÎB 111ÎB 112ÎB 113ÎB
Gr. 114ÎB 115ÎB 116ÎB 117ÎB
Gr. 114ÎB 115ÎB 116ÎB 117ÎB
Gr. 118ÎB  119ÎB 105(AMDL) 205(AMDL)
Gr. 118ÎB 119ÎB 105(AMDL) 205(AMDL)
Semestru II
Gr.41ÎB,Gr.42ÎB,Gr.42ÎB,Gr.44ÎB
Gr.41ÎB,Gr.42ÎB,Gr.42ÎB,Gr.44ÎB
Gr.45ÎB,Gr.46ÎBGr.47ÎBGr.48ÎB
Gr.45ÎB,Gr.46ÎBGr.47ÎBGr.48ÎB
Gr.106AMDL,205AMDL,204AMIE
Gr.106AMDL,205AMDL,204AMIE
Semestru I
Gr. 104 205 305
Gr. 104 205 305
Gr. 31 32 33 34
Gr. 31 32 33 34
Gr. 35 36 37 38
Gr. 35 36 37 38
Gr. 105 206 306
Gr. 105 206 306
Semestru II
Gr. 31 32 33 34
Gr. 31 32 33 34
Gr. 35 36 37 38
Gr. 35 36 37 38
Gr. 104 205 105 206
Gr. 104 205 105 206
Semestru I
Gr. 105 205 307
Gr. 105 205 307
Gr. 106 206 308
Gr. 106 206 308
Gr. 25 26 27 28
Gr. 25 26 27 28
Gr. 21 22 23 24
Gr. 21 22 23 24
Semestru II
Gr. 21 22 23 24
Gr. 21 22 23 24
Gr. 25 26 27 28
Gr. 25 26 27 28
Gr. 105 205 106 206
Gr. 105 205 106 206
Semestru I
Gr. 11 12 13 14
Gr. 11 12 13 14
Gr. 15 16 17 18
Gr. 15 16 17 18
Gr. 106 208 309 310
Gr. 106 208 309 310
Gr. 105 207 308
Gr. 105 207 308
Semestru II
Gr. 11 12 13 14
Gr. 11 12 13 14
Gr. 15 16 17 18
Gr. 15 16 17 18
Gr. 105 207 106 208
Gr. 105 207 106 208
Semestru II
Gr. 107 208
Gr. 107 208
Gr. 108 209 218
Gr. 108 209 218
Semestru I
Gr. 116AM 117AM
Gr. 116AM 117AM
Gr. 110AM 111AM 112AM
Gr. 110AM 111AM 112AM
Gr. 113AM 114AM 115AM
Gr. 113AM 114AM 115AM
Gr. 118AM 119AM
Gr. 118AM 119AM
Gr. 541AMÎB 542AMÎB 543AMÎB
Gr. 541AMÎB 542AMÎB 543AMÎB
Gr. 544AMÎB  545AMÎB  546AMÎB
Gr. 544AMÎB 545AMÎB 546AMÎB
Gr. 547AMÎB 548AMÎB
Gr. 547AMÎB 548AMÎB
Semestru II
Gr. 110AM 111AM 112AM
Gr. 110AM 111AM 112AM
Gr. 113AM 114AM 115AM
Gr. 113AM 114AM 115AM
Gr. 116AM 117AM
Gr. 116AM 117AM
Gr. 118AM 119AM
Gr. 118AM 119AM
Semestru I
Gr. 441 442 443
Gr. 441 442 443
Gr. 444 445 446
Gr. 444 445 446
Gr. 447 448(al.)
Gr. 447 448(al.)
Gr. 120 121
Gr. 120 121
Semestru II
Gr. 441 442 443
Gr. 441 442 443
Gr. 444 445 446
Gr. 444 445 446
Gr. 447 448(al.)
Gr. 447 448(al.)
Gr.120 121
Gr.120 121
Semestru I
Gr. 31/1 31/2
Gr. 31/1 31/2
Gr. 32/1 32/2
Gr. 32/1 32/2
Gr. 33/1 33/2
Gr. 33/1 33/2
Gr. 34/1 34/2
Gr. 34/1 34/2
Gr. 35/1 35/2
Gr. 35/1 35/2
Gr. 36/1 36/2
Gr. 36/1 36/2
Gr. 37/1 37/2
Gr. 37/1 37/2
Gr. 38/1 38/2
Gr. 38/1 38/2
Gr. 39/1 39/2
Gr. 39/1 39/2
Gr. 105 105
Gr. 105 105
Semestru II
Gr. 331 332 333
Gr. 331 332 333
Gr. 334 335 336
Gr. 334 335 336
Gr. 337 338 339
Gr. 337 338 339
Gr. 340 341(alolingvi) 105(dual)
Gr. 340 341(alolingvi) 105(dual)
Semestru I
Gr. 21 22 23
Gr. 21 22 23
Gr. 24 25 26
Gr. 24 25 26
Gr. 27 28 29(alolingvă)
Gr. 27 28 29(alolingvă)
Semestru II
Gr. 21 22 23
Gr. 21 22 23
Gr. 24 25 26
Gr. 24 25 26
Gr. 27 28 29(alolingvă)
Gr. 27 28 29(alolingvă)
Semestru I
Gr. 17 18 19(alolingvă)
Gr. 17 18 19(alolingvă)
Gr. 11 12 13
Gr. 11 12 13
Semestru II
Gr. 11 12 13
Gr. 11 12 13
Gr. 14 15 16
Gr. 14 15 16
Gr. 17 18 19(alolingvă)
Gr. 17 18 19(alolingvă)
Semestru I
Gr. 302 303 307
Gr. 302 303 307
Gr. 304 305 306
Gr. 304 305 306
Semestru II
Gr. 302 303 304 305 306 307
Gr. 302 303 304 305 306 307
Semestru II
Gr. 202 203 207
Gr. 202 203 207
Semestru I
Gr. 311 312 313 314
Gr. 311 312 313 314
Gr. 315 316 317 318
Gr. 315 316 317 318
Gr. 319 320 321 322
Gr. 319 320 321 322
Gr. 323(Rusă)
Gr. 323(Rusă)
Semestru II
Gr. 311 312 313 314
Gr. 311 312 313 314
Gr. 315 316 317 318
Gr. 315 316 317 318
Gr. 319 320 321 322
Gr. 319 320 321 322
Gr. 323(rusă)
Gr. 323(rusă)
Semestru I
Gr. 211 212 213 214
Gr. 211 212 213 214
Gr. 215 216 217 218
Gr. 215 216 217 218
Gr. 219 220 221 222
Gr. 219 220 221 222
Gr. 223(Rusă)
Gr. 223(Rusă)
Semestru II
Gr. 211 212 213 214
Gr. 211 212 213 214
Gr. 215 216 217 218
Gr. 215 216 217 218
Gr. 219 220 221 222
Gr. 219 220 221 222
Gr. 223(Rusă)
Gr. 223(Rusă)
Semestru I
Gr. 112ÎB 112ÎB
Gr. 112ÎB 112ÎB
Gr. 113ÎB 113ÎB
Gr. 113ÎB 113ÎB
Gr. 114ÎB 114ÎB
Gr. 114ÎB 114ÎB
Gr. 115ÎB 115ÎB
Gr. 115ÎB 115ÎB
Gr. 116ÎB 116ÎB
Gr. 116ÎB 116ÎB
Gr. 117ÎB 117ÎB
Gr. 117ÎB 117ÎB
Gr.118ÎB 118ÎB
Gr.118ÎB 118ÎB
Gr.119ÎB 119ÎB
Gr.119ÎB 119ÎB
Gr. 120ÎB 120ÎB
Gr. 120ÎB 120ÎB
Gr. 121ÎB 121ÎB
Gr. 121ÎB 121ÎB
Gr.122ÎB 122ÎB
Gr.122ÎB 122ÎB
Gr. 123ÎB 123ÎB
Gr. 123ÎB 123ÎB
Gr. 124ÎB 124ÎB
Gr. 124ÎB 124ÎB
Gr. 125ÎB 125ÎB
Gr. 125ÎB 125ÎB
Gr. 51ÎB 51ÎB
Gr. 51ÎB 51ÎB
Gr. 52ÎB 52ÎB
Gr. 52ÎB 52ÎB
Gr. 53ÎB 53ÎB
Gr. 53ÎB 53ÎB
Semestru II
Gr. 112 113 114 115
Gr. 112 113 114 115
Gr. 116 117 118 119
Gr. 116 117 118 119
Gr. 123 124 125
Gr. 123 124 125
Semestru I
Gr. 41 42 43
Gr. 41 42 43
Gr. 51 52 53 54
Gr. 51 52 53 54
Gr. 55 56 57(alolingvi)
Gr. 55 56 57(alolingvi)
Semestru II
Gr. 41 42 43
Gr. 41 42 43
Semestru I
Gr. 31 32 33 34
Gr. 31 32 33 34
Gr. 41 42 43 44
Gr. 41 42 43 44
Gr. 45 46 47(alolingvi)
Gr. 45 46 47(alolingvi)
Semestru II
Gr. 31 32 33 34
Gr. 31 32 33 34
Gr. 41 42 43 44
Gr. 41 42 43 44
Gr. 45 46 47(alolingvi)
Gr. 45 46 47(alolingvi)
Semestru I
Gr. 35 36 37 38
Gr. 35 36 37 38
Gr. 31 32 33 34
Gr. 31 32 33 34
Gr. 21 22 23 24
Gr. 21 22 23 24
Semestru II
Gr. 21 22 23 24
Gr. 21 22 23 24
Gr. 31 32 33 34
Gr. 31 32 33 34
Gr. 35 36 37 38
Gr. 35 36 37 38
Semestru II
Gr. 11 12 13 14
Gr. 11 12 13 14
Gr. 21 22 23 24
Gr. 21 22 23 24
Gr. 25 26 27 28
Gr. 25 26 27 28
Semestru I
Gr. 106AF 107AF
Gr. 106AF 107AF
Gr. 206AF 207AF
Gr. 206AF 207AF
Gr. 306AF 307AF 308AF
Gr. 306AF 307AF 308AF
Semestru II
Gr. 106AF 107AF
Gr. 106AF 107AF
Gr. 206AF 207AF
Gr. 206AF 207AF
Semestru I
Gr. 106(asist.farm) 107(asist.farm)
Gr. 106(asist.farm) 107(asist.farm)
206(asist.farm) 207(asist.farm)  208(asist.farm)
206(asist.farm) 207(asist.farm) 208(asist.farm)
Gr. 306(asist.farm) 307(asist.farm)
Gr. 306(asist.farm) 307(asist.farm)
Semestru II
Gr. 206(asist.farm) 207(asist.farm)  208(asist.farm)
Gr. 206(asist.farm) 207(asist.farm) 208(asist.farm)
Gr. 106(asist.farm) 107(asist.farm)
Gr. 106(asist.farm) 107(asist.farm)
Examene
Asistent Farmacist
Asistent Farmacist
Asistent Farmacist
Asistent Farmacist
Asistent Farmacist
Asistent Farmacist
Semestru I
Gr. 119/1(Asist.farm) 119/2(Asist.farm)
Gr. 119/1(Asist.farm) 119/2(Asist.farm)
Gr. 206/1(Asist.farm) 206/2(Asist.farm)
Gr. 206/1(Asist.farm) 206/2(Asist.farm)
Gr. 207/1(Asist.farm) 207/2(Asist.farm)
Gr. 207/1(Asist.farm) 207/2(Asist.farm)
Gr. 307/1(Asist.farm) 307/2(Asist.farm)
Gr. 307/1(Asist.farm) 307/2(Asist.farm)
Gr. 308/1(Asist.farm) 308/2(Asist.farm)
Gr. 308/1(Asist.farm) 308/2(Asist.farm)
Gr. 107/1(Asist.farm) 107/2(Asist.farm)
Gr. 107/1(Asist.farm) 107/2(Asist.farm)
Gr. 108/1(Asist.farm) 108/2(Asist.farm)
Gr. 108/1(Asist.farm) 108/2(Asist.farm)
Semestru II
Gr. 206(Asist.farm) 207(Asist.farm)
Gr. 206(Asist.farm) 207(Asist.farm)
Gr. 107(Asist.farm) 108(Asist.farm) 109(Asist.farm)
Gr. 107(Asist.farm) 108(Asist.farm) 109(Asist.farm)
Semestru I
Gr. 106(Asist.farm) 107(Asist.farm) 207(Asist.farm)
Gr. 106(Asist.farm) 107(Asist.farm) 207(Asist.farm)
Gr. 208(Asist.farm) 307(Asist.farm) 308(Asist.farm)
Gr. 208(Asist.farm) 307(Asist.farm) 308(Asist.farm)
Semestru II
Gr. 106(Asist.farm) 107(Asist.farm)
Gr. 106(Asist.farm) 107(Asist.farm)
Gr. 207(Asist.farm) 208(Asist.farm)
Gr. 207(Asist.farm) 208(Asist.farm)
Semestru I
Gr. 107(Asist.farm) 108(Asist.farm) 207(Asist.farm)
Gr. 107(Asist.farm) 108(Asist.farm) 207(Asist.farm)
Gr. 208(Asist.farm) 309(Asist.farm) 310(Asist.farm)
Gr. 208(Asist.farm) 309(Asist.farm) 310(Asist.farm)
Semestru II
Gr. 107(Asist.farm) 108(Asist.farm)
Gr. 107(Asist.farm) 108(Asist.farm)
Gr.207(Asist.farm) 208(Asist.farm)
Gr.207(Asist.farm) 208(Asist.farm)
Semestru I
Gr. 107(Asist.farm) 108(Asist.farm) 209(Asist.farm)
Gr. 107(Asist.farm) 108(Asist.farm) 209(Asist.farm)
Gr.210(Asist.farm) 311(Asist.farm) 312(Asist.farm)
Gr.210(Asist.farm) 311(Asist.farm) 312(Asist.farm)
Gr.210(Asist.farm) 311(Asist.farm) 312(Asist.farm)
Gr.210(Asist.farm) 311(Asist.farm) 312(Asist.farm)
Semestru II
Gr. 209(Asist.farm) 210(Asist.farm)
Gr. 209(Asist.farm) 210(Asist.farm)
Gr. 107(Asist.farm) 108(Asist.farm)
Gr. 107(Asist.farm) 108(Asist.farm)
Semestru II
Gr. 211(Lab.farm.) 212(Lab.farm.)
Gr. 211(Lab.farm.) 212(Lab.farm.)
Gr. 109(Asist.farm.) 110(Asist.farm.)
Gr. 109(Asist.farm.) 110(Asist.farm.)
Semestru I
Gr. 430ÎB 431ÎB 432ÎB
Gr. 430ÎB 431ÎB 432ÎB
Gr. 433ÎB 434ÎB 435ÎB 436ÎB
Gr. 433ÎB 434ÎB 435ÎB 436ÎB
Gr. 120(AMU) 121(AMU) 220(AMU) 221(AMU)
Gr. 120(AMU) 121(AMU) 220(AMU) 221(AMU)
Semestru II
Gr. 120AMU 121AMU 220AMU 221AMU
Gr. 120AMU 121AMU 220AMU 221AMU
Gr. 430ÎB 431ÎB 432ÎB
Gr. 430ÎB 431ÎB 432ÎB
Gr. 433ÎB 434ÎB 435ÎB 436ÎB
Gr. 433ÎB 434ÎB 435ÎB 436ÎB
Semestru I
Gr. 330(asist.med) 331(asist.med) 332(asist.med)
Gr. 330(asist.med) 331(asist.med) 332(asist.med)
Gr. 333(asist.med) 334(asist.med) 335(asist.med)
Gr. 333(asist.med) 334(asist.med) 335(asist.med)
Gr. 336(asist.med) 337(asist.med) 338(asist.med)
Gr. 336(asist.med) 337(asist.med) 338(asist.med)
Gr. 339(asist.med) 340(asist.med) 341(asist.med)
Gr. 339(asist.med) 340(asist.med) 341(asist.med)
Semestru II
Gr. 330(asist.med) 331(asist.med) 332(asist.med)
Gr. 330(asist.med) 331(asist.med) 332(asist.med)
Gr. 333(asist.med) 334(asist.med) 335(asist.med)
Gr. 333(asist.med) 334(asist.med) 335(asist.med)
Gr. 336(asist.med) 337(asist.med) 338(asist.med)
Gr. 336(asist.med) 337(asist.med) 338(asist.med)
Gr. 339(asist.med) 340(asist.med) 341(asist.med)
Gr. 339(asist.med) 340(asist.med) 341(asist.med)
Semestru I
Gr. 20/1( asist.med) 20/2( asist.med)
Gr. 20/1( asist.med) 20/2( asist.med)
Gr. 21/1( asist.med) 21/2( asist.med)
Gr. 21/1( asist.med) 21/2( asist.med)
Gr. 22/1( asist.med) 22/2( asist.med)
Gr. 22/1( asist.med) 22/2( asist.med)
Gr. 23/1( asist.med) 23/2( asist.med)
Gr. 23/1( asist.med) 23/2( asist.med)
Gr. 24/1( asist.med) 24/2( asist.med)
Gr. 24/1( asist.med) 24/2( asist.med)
Gr. 25/1( asist.med) 25/2( asist.med)
Gr. 25/1( asist.med) 25/2( asist.med)
Gr. 26/1( asist.med) 26/2( asist.med)
Gr. 26/1( asist.med) 26/2( asist.med)
Gr. 27/1( asist.med) 27/2( asist.med)
Gr. 27/1( asist.med) 27/2( asist.med)
Gr. 28/1( asist.med) 28/2( asist.med)
Gr. 28/1( asist.med) 28/2( asist.med)
Gr. 29/1( asist.med) 29/2( asist.med)
Gr. 29/1( asist.med) 29/2( asist.med)
Gr. 54/1( asist.med) 54/2( asist.med)
Gr. 54/1( asist.med) 54/2( asist.med)
Gr. 55/1( asist.med) 55/2( asist.med)
Gr. 55/1( asist.med) 55/2( asist.med)
Gr. 56/1( asist.med) 56/2( asist.med)
Gr. 56/1( asist.med) 56/2( asist.med)
Gr. 57/1( asist.med) 57/2( asist.med)
Gr. 57/1( asist.med) 57/2( asist.med)
Semestru II
Gr. 220( asist.med) 221( asist.med) 222( asist.med)
Gr. 220( asist.med) 221( asist.med) 222( asist.med)
Gr. 223( asist.med) 224( asist.med) 225( asist.med)
Gr. 223( asist.med) 224( asist.med) 225( asist.med)
Gr. 226( asist.med) 227( asist.med) 228( asist.med)
Gr. 226( asist.med) 227( asist.med) 228( asist.med)
Gr. 229( asist.med) 230( asist.med) 231( asist.med)
Gr. 229( asist.med) 230( asist.med) 231( asist.med)
Semestru I
Gr. 10( asist.med) 11( asist.med) 12( asist.med)
Gr. 10( asist.med) 11( asist.med) 12( asist.med)
Gr. 13( asist.med) 14( asist.med) 15( asist.med)
Gr. 13( asist.med) 14( asist.med) 15( asist.med)
Gr. 16( asist.med) 17( asist.med) 18( asist.med)
Gr. 16( asist.med) 17( asist.med) 18( asist.med)
Gr. 19( asist.med)
Gr. 19( asist.med)
Gr. 44( asist.med) 45( asist.med) 46( asist.med) 47( asist.med)
Gr. 44( asist.med) 45( asist.med) 46( asist.med) 47( asist.med)
Semestru II
Gr. 10( asist.med) 11( asist.med) 12( asist.med)
Gr. 10( asist.med) 11( asist.med) 12( asist.med)
Gr. 13( asist.med) 14( asist.med) 15( asist.med)
Gr. 13( asist.med) 14( asist.med) 15( asist.med)
Gr. 16( asist.med) 17( asist.med) 18( asist.med)
Gr. 16( asist.med) 17( asist.med) 18( asist.med)
Semestru I
Gr. 35( asist.med) 36( asist.med) 37( asist.med)
Gr. 35( asist.med) 36( asist.med) 37( asist.med)
Gr. 38( asist.med) 51( asist.med) 52( asist.med)
Gr. 38( asist.med) 51( asist.med) 52( asist.med)
Gr. 53( asist.med) 54( asist.med) 55( asist.med)
Gr. 53( asist.med) 54( asist.med) 55( asist.med)
Gr. 56( asist.med)
Gr. 56( asist.med)
Semestru II
Gr. 35( asist.med) 36( asist.med)
Gr. 35( asist.med) 36( asist.med)
Gr. 37( asist.med) 38(alolingvi asist.med)
Gr. 37( asist.med) 38(alolingvi asist.med)
Semestru I
Gr. 51( asist.med) 52( asist.med) 53( asist.med)
Gr. 51( asist.med) 52( asist.med) 53( asist.med)
Gr. 41( asist.med) 42( asist.med) 43( asist.med)
Gr. 41( asist.med) 42( asist.med) 43( asist.med)
Gr. 44( asist.med) 45( asist.med) 46( asist.med)
Gr. 44( asist.med) 45( asist.med) 46( asist.med)
Gr. 25( asist.med) 26( asist.med) 27( asist.med)
Gr. 25( asist.med) 26( asist.med) 27( asist.med)
Gr. 54( asist.med) 55( asist.med) 28( asist.med)
Gr. 54( asist.med) 55( asist.med) 28( asist.med)
Semestru II
Gr. 25( asist.med) 26( asist.med) 27( asist.med)
Gr. 25( asist.med) 26( asist.med) 27( asist.med)
Gr. 41( asist.med) 42( asist.med) 43( asist.med)
Gr. 41( asist.med) 42( asist.med) 43( asist.med)
Gr. 44( asist.med) 45( asist.med) 46( asist.med)
Gr. 44( asist.med) 45( asist.med) 46( asist.med)
Semestru II
Gr. 18(alolingvi asist.med)
Gr. 18(alolingvi asist.med)
Gr. 31( asist.med) 32( asist.med) 33( asist.med)
Gr. 31( asist.med) 32( asist.med) 33( asist.med)
Gr. 43( asist.med) 44( asist.med) 45( asist.med)
Gr. 43( asist.med) 44( asist.med) 45( asist.med)
Gr. 37(alolingvi asist.med) 41( asist.med) 42( asist.med)
Gr. 37(alolingvi asist.med) 41( asist.med) 42( asist.med)
Semestru I
Gr. 108(TD) 109(TD)
Gr. 108(TD) 109(TD)
Gr. 208(TD) 209(TD)
Gr. 208(TD) 209(TD)
Gr. 309(TD) 310(TD)
Gr. 309(TD) 310(TD)
Semestru II
Gr. 108TD 109TD
Gr. 108TD 109TD
Gr. 208TD 209TD
Gr. 208TD 209TD
Semestru I
Gr. 108TD 109TD
Gr. 108TD 109TD
Gr. 209TD 210TD
Gr. 209TD 210TD
Gr. 308TD 309TD
Gr. 308TD 309TD
Semestru II
Gr. 108TD 109TD
Gr. 108TD 109TD
Gr. 209TD 210TD
Gr. 209TD 210TD
Examene
Tehnician Dentar
Tehnician Dentar
Tehnician Dentar
Tehnician Dentar
Tehnician Dentar
Tehnician Dentar
Semestru I
Gr. 108(tehn.dent) 109(tehn.dent)
Gr. 108(tehn.dent) 109(tehn.dent)
Gr. 209(tehn.dent) 210(tehn.dent)
Gr. 209(tehn.dent) 210(tehn.dent)
Gr. 309(tehn.dent) 310(tehn.dent)
Gr. 309(tehn.dent) 310(tehn.dent)
Semestru II
Gr. 108(tehn.dent) 109(tehn.dent)
Gr. 108(tehn.dent) 109(tehn.dent)
Gr. 209(tehn.dent) 210(tehn.dent)
Gr. 209(tehn.dent) 210(tehn.dent)
Semestru I
Gr. 109(tehn.dent) 110(tehn.dent)
Gr. 109(tehn.dent) 110(tehn.dent)
Gr. 209(tehn.dent) 210(tehn.dent)
Gr. 209(tehn.dent) 210(tehn.dent)
Gr. 311(tehn.dent) 312(tehn.dent)
Gr. 311(tehn.dent) 312(tehn.dent)
Semestru II
Gr. 109(tehn.dent) 110(tehn.dent)
Gr. 109(tehn.dent) 110(tehn.dent)
Gr. 209(tehn.dent) 210(tehn.dent)
Gr. 209(tehn.dent) 210(tehn.dent)
Semestru I
Gr. 313(tehn.dent) 314(tehn.dent)
Gr. 313(tehn.dent) 314(tehn.dent)
Gr. 211(tehn.dent) 212(tehn.dent)
Gr. 211(tehn.dent) 212(tehn.dent)
Gr. 109(tehn.dent) 110(tehn.dent)
Gr. 109(tehn.dent) 110(tehn.dent)
Semestru II
Gr. 109(tehn.dent) 110(tehn.dent)
Gr. 109(tehn.dent) 110(tehn.dent)
Gr. 211(tehn.dent) 212(tehn.dent)
Gr. 211(tehn.dent) 212(tehn.dent)