Date de contact

Directoare – Mariana Negrean,tel. – 022 725 866, e-mail – negrean@cemf.md
Directarea adjunctă pentru activitatea educațională, didactică și metodică – Svetlana Cobîleanschi – 022 729 292
Directoare adjunct pentru instruire practică – Tatiana Crițchi – 022 728 300
Șefă Centrul în domeniul educației continuă – Ala Manolache,tel. – 022 725 866, e-mail – a.manolache999@gmail.com
Șefă secție asigurarea calității – Nadejda Horneț , e-mail – nadea_hornet@yahoo.com
Metodistă colegiile arondate – Svetlana Cheptănari, e-mail – svetlana.cheptanari@mail.ru
Metodistă – Doina Boțan, e-mail doina.botan76@gmail.com
Șefă secție de învățământ nr. 1 – Marina Caraușu, e-mail – carausu.marina@gmail.com
Șefă secție de învățământ nr. 2 – Veronica Guja, e-mail – guja.veronica2014@mail.ru
Șefă secție de învățământ nr. 3 – Gabriela Gurbulea, e-mail – gurbuleag@gmail.com
Șefă secție de învățământ nr. 4 – Rodica Emilian, e-mail – emilian.rodica@mail.ru
Șefă secție de învățământ nr. 5 – Ludmila Ivancov, e-mail – ivancov.ludmila@gmail.com
Șefă secție de învățământ nr. 6 – Elena Covalciuc, e-mail – elena.covalciuc@inbox.ru
Șefă secție de învățământ nr. 7 – Aida Botnaru, e-mail – botnaru_aida@mail.ru
Șefă secție Educație – Ana Cojuhari, e-mail – ana.cojuhari.54@mail.ru
Șefă secție, CEDC – Galina Galiț, e-mail – galitgalina@gmail.com
Metodistă completare, CEDC, Chișinău – Eugenia Frei-Musteață, e-mail – eugenia.freimusteata76@gmail.com
Metodistă completare, CEDC, Bălți – Liliana Ababii, e-mail – liliana_ababii@mail.ru
Metodistă, CEDC, Chisinau – Ludmila Sanduța, e-mail – ludmila.santuta@mail.ru
Metodistă, CEDC, Chisinau – Tatiana Roabeș, e-mail – roabes1967@mail.ru
Metodistă, CEDC, Bălți – Ala Bernic, e-mail – ala.bernic@mail.ru


MD 2025, mun. Chisinau,
Str. Testimițanu, 28
Tel.:(+373 22)72 58 66
Fax.:(+373 22)22 66 53
Cancelaria
Tel.:(+373 22)72 58 66
Fax.:(+373 22)22 66 53
e-mail: cancelarie@cemf.md