Calificare Moașă

FORMAREA SPECIALIŞTILOR
SPECIALITATEA MEDICINĂ GENERALĂ
CALIFICAREA  MOAŞĂ
DURATA STUDIILOR – 3 ANI

Fiecare copil, care se naşte sănătos este un Om daruit societăţii…

Nicolae Iorga

Asistenţa mamei şi copilului este una din strategiile prioritare ale Politicii de Sănătate promovate de Guvern şi Ministerul Sănătăţii din Republica Moldova.

Un rol deosebit în acordarea asistenţei medicale mamelor şi nou-născuţilor, la cea mai importantă perioadă a vieţii, revine serviciilor de perinatologie, sănătate reproductivă şi planificare a familiei.

MOAŞA este specialistul cu studii medii medicale de specialitate, cu formare specială în domeniul obstetricii şi ginecologiei, care manifestă competenţe în supravegherea, îngrijirea şi consilierea femeilor în timpul sarcinii, naşterii şi în perioada postnatală, acordă asistenţă în naşterea fiziologică, asigură îngrijirea femeilor cu afecţiuni ginecologice, evaluează şi promovează sănătatea reproductivă în comunitate.

Moaşele se instruiesc conform noului Plan de învăţămînt  în baza Sistemului Credite de studiu în VET, ajustat la rigorile Uniunii Europene, care vizează  promovarea unui management eficient în conduita sarcinii şi naşterii fiziologice. Elevii de la specilitatea Medicină generală, calificarea moaşă îşi formează abilităţile profesionale în cadrul secţiei de învăţămînt nr.1, şef secţie Stela Galemba, profesor, grad didactic superior, master în Management Educaţional.

Curricula, elaborate de profesorii din colegiu, detinători ai categoriilor de specialitate, grade didactice şi formatori naţionali pun accentul pe formarea unui specialist integru, competent şi competitiv, eficient şi flexibil, cu un sistem de valori general-umane, democratice, socio-culturale, capabil să ofere servicii medicale de calitate în îngrijirea mamei şi copilului.

Absolvenţii  liceelor au posibilitatea să fie înmatriculaţi pentru o pregătire profesională cu durată de studii 3 ani, cu instruire în limba română.