Transparența

Statutul CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul de organizare și funcționare a CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul de activitate a Consiliului profesional CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul de organizare a Consiliului de administrație în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul de activitate a Consiliului metodic-științific în CEMF „Raisa Pacalo”Regulementul cu privire la activitatea CDEC, CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul cu privire la activitatea consiliului elevilor în CEMF „Raisa Pacalo”Codul de etică a cadrului didactic din CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul de organizare a studiilor în baza SCST în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în Centrul de execelență medicină şi farmacie ,,Raisa Pacalo”Regulamentul privind organizarea, realizarea și evaluarea SIG în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul privind organizarea evaluării rezultatelor școlare în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul cu privire la scutirea de taxa de studii a elevilor înmatriculați în baza de contract în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul de activitate a secției de învățământ în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul de activitate a secției Educație în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul de activitate a catedrei în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul privind activitatea cabinetelor / laboratoarelor în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității cercurilor științifico-practice pe discipline în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul privind funcționarea căminelor în centrului de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”Regulamentul cu privire la activitatea psihologului în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul de activitate a dirigintelui de grup în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului „Cel mai bun elev în profesie” în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor unităților de curs în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul privind organizarea și desfășurarea olimpiadei locale la disciplina de cultură generală în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul cu privire la activitatea ei de voluntariat în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul cu privire la acțiunile în situații excepționale și calamități naturale în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Comitetului pentru securitate și sănătate în muncă CEMF „Raisa Pacalo”Politica de dezvoltare a colectiilor bibliotecii CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul de utilizare a serviciilor electronice în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul privind organizarea activitatăţii cabinetelor/laboratoarelor în Centrul de excelență în medicină şi farmacie ,,Raisa Pacalo”Regulamentul de funcționare a Centrului Educațional de Simulare în Educația Medicală (CESIM)Regulamentul de organizare si funcfionare a Centrului de validare a competenfelor dobflndite in contexte de educafie nonformali qi informalS Nivelurile 3, 4,5 al CNCR
Raport cu privire la rezultatele Examenului de calificare, anul de studii 2022-2023Raport cu privire la rezultatele Examenului de calificare, anul de studii 2021-2022Raport cu privire la rezultatele Examenului de calificare, anul de studii 2020-2021Raportul cu privire la activitățile CEMF „Raisa Pacalo” a.î. 2022-2023 și sarcini pentru a.î. 2023-2024Raportul cu privire la activitățile CEMF „Raisa Pacalo” a.î. 2021-2022 și sarcini pentru a.î. 2022-2023Raportul cu privire la activitățile CEMF „Raisa Pacalo” a.î. 2020-2021 și sarcini pentru a.î. 2021-2022Raport cu privire la activitățile CEMF „Raisa Pacalo” a.î. 2019-2020 și sarcinile pentru a.î. 2020-2021Raport cu privire la activitățile CEMF „Raisa Pacalo” a.î. 2018-2019 și sarcinile pentru a.î. 2019-2020Raport cu privire la activitățile CEMF „Raisa Pacalo” a.î. 2017-2018 și sarcinile pentru a.î. 2018-2019Raport cu privire la activitățile CEMF „Raisa Pacalo” a.î. 2016-2017 și sarcinile pentru a.î. 2017-2018Raport cu privire la activitățile CEMF „Raisa Pacalo” a.î. 2015-2016 și sarcinile pentru a.î. 2016-2017Raport cu privire la activitățile CEMF „Raisa Pacalo” a.î. 2014-2015 și sarcinile pentru a.î. 2015-2016Raport cu privire la activitățile CEMF „Raisa Pacalo” a.î. 2013-2014 și sarcinile pentru a.î. 2014-2015Declaratia_de_raspundere_manageriala_2023Declarația de răspundere managerială, 2022Declarația de răspundere managerială, 2021Declarația de răspundere managerială, 2020Declarația de răspundere managerială 2019Declaratia_de_raspundere_manageriala_2023