Transparența

Statutul CEMF „Raisa Pacalo”Codul de etică al cadrului didactic din CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul de organizare și funcționare a CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul de activitate a Consiliului profesional CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul de organizare a Consiliului de administrație în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul de activitate a Consiliului metodic-științific în CEMF „Raisa Pacalo”Regulementul cu privire la activitatea CDEC, CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul cu privire la activitatea consiliului elevilor în CEMF „Raisa Pacalo”Codul de etică a cadrului didactic din CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul de organizare a studiilor în baza SCST în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în Centrul de execelență medicină şi farmacie ,,Raisa Pacalo”Regulamentul privind organizarea, realizarea și evaluarea SIG în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul cu privire la scutirea de taxa de studii a elevilor înmatriculați în baza de contract în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul cu privire la modul și condițiile de acordare a burselor în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul de activitate a secției de învățământ în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul de activitate a secției Educație în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul de activitate a catedrei în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul privind activitatea cabinetelor / laboratoarelor în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității cercurilor științifico-practice pe discipline în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul privind funcționarea căminelor în centrului de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”Regulamentul cu privire la activitatea psihologului în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul de activitate a dirigintelui de grup în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului „Cel mai bun elev în profesie” în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor unităților de curs în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul privind organizarea și desfășurarea olimpiadei locale la disciplina de cultură generală în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul cu privire la activitatea ei de voluntariat în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul cu privire la acțiunile în situații excepționale și calamități naturale în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Comitetului pentru securitate și sănătate în muncă CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul de utilizare a serviciilor electronice în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul de funcționare a Centrului Educațional de Simulare în Educația Medicală (CESIM)Regulamentul de organizare si funcfionare a Centrului de validare a competențelor dobândite in contexte de educație nonformală și informală Nivelurile 3, 4,5 al CNCRMRegulamentul cu privire la prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență al elevilor în cadrul Centrului de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”Regulament cu privire la asigurarea securității datelor cu caracter personal în sistemul de evidență a resurselor umane în cadrul CEMF „Raisa Pacalo”Regulament privind prin mijloace video în cadrul Centrului de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”Regulament de organizare și desfășurare a examenului de calificare în Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”Regulamentul privind organizarea și desfășurarea evaluării rezultatelor învățării în Centrul de excelență în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”Regulament cu privire la organizarea și funcționarea punctului medical în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul privind funcționarea căminelor în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului „Vivat Profesia” în CEMF „Raisa Pacalo”Regulamentul privind organizarea, realizarea, evaluarea studiului individual în CEMF „Raisa Pacalo”Politica de contabilitate în CEMF „Raisa Pacalo”Politica de dezvoltare a colectiilor bibliotecii CEMF „Raisa Pacalo”
Finanțarea Serviciilor Educaționale, instruirea bazată pe contract, 2023-2024Finanțarea Serviciilor de Educație, medicală continue, 2024Finanțarea Serviciilor de Educație, medicală continue, 2023Finanțarea Serviciilor Educaționale, comanda de stat, 2022Finanțarea Serviciilor Educaționale, comanda de stat, 2021Finanțarea Serviciilor Educaționale, comanda de stat, 2020Planul anual de achiziții publice, 2024 (modificat)Planul anual de achiziții publice, 2024 (modificat)Planul anual de achiziții publice, 2024 (provizoriu)Planul anual de achiziții publice, 2023 (modificat)Planul anual de achiziții publice, 2023 (provizoriu)Planul anual de achiziții publice, 2022Planul anual de achiziții publice, 2021Planul anual de achiziții publice, 2020Planul anual de achiziții publice, 2019Raport cu privire la achizițiile publice, 2023Raport cu privire la achizițiile publice, 2022Raport cu privire la achizițiile publice, 2021Raport cu privire la achizițiile publice, 2020Raport cu privire la achizițiile publice, 2019Raport cu privire la rezultatele executării bugetului pe anul financiar, 2023Raport cu privire la rezultatele executării bugetului pe anul financiar, 2022Raport cu privire la rezultatele executării bugetului pe anul financiar, 2021Veniturile și cheltuielele instituției, 2023Veniturile și cheltuielele instituției, 2022Veniturile și cheltuielele instituției, 2021Veniturile și cheltuielele instituției, 2020Comanda de Stat, 2023Comanda de Stat, 2022Comanda de Stat, 2021