Calificare Asistent farmacist

SPECIALITATEA FARMACIE
CALIFICAREA ASISTENT FARMACIST
DURATA STUDIILOR – 3 ANI

ASISTENTUL FARMACIST este specialistul cu studii medii de specialitate, cu formare specială în domeniul farmaceutic, care demonstrează competenţe în producerea, prepararea, analiza, evidenţa şi livrarea formelor medicamentoase farmaceutice magistrale, industriale şi asigură  aprovizionarea populaţiei cu medicamente,  produse vegetale medicale, produse  parafarmaceutice cu drept de a  activa în domeniul farmaceutic  ca asistent al farmacistului.Formarea specialiştilor vocaţionali la calificarea asistent farmacist prezintă un sistem unic şi integru de valori general-umane, democratice, socio-culturale, educaţionale şi profesionale.Interdisciplinaritatea creează oportunităţi de formare a competenţelor specifice:

  • ->aplicarea şi evaluarea metodologiilor serviciului farmaceutic în baza cunoştinţelor ştiinţific argumentate, principiilor cadrului  juridic, economic şi ecologic;
  • ->organizarea şi realizarea procesului tehnologic de preparare a formelor medicamentoase magistrale, oficinale şi de producere a formelor farmaceutice industriale;
  • ->aplicarea metodelor de analiză chimică şi fizico-chimică a substanţelor medicamentoase;
  • ->utilizarea plantelor medicinale şi a prodeselor vegetale ca remedii naturiste de tratament;
  • ->aplicarea indicilor economici de evidenţă şi evaluare a activităţii farmaceutice; comunicarea, consilierea şi susţinerea populaţiei în probleme  de sănătate şi sociale;
  • ->comunicarea eficientă în limba oficială a statului în diverse situaţii socio-profesionale;
  • ->cunoaşterea unei limbi moderne la nivel de comunicare profesională; aplicarea,  în permanenţă a principiilor de altruism şi compasiune faţă de consumatorii de medicamente; promovarea şi dezvoltarea imaginii pozitive a profesiei de asistent farmacist în contextul social.

Formarea personalităţii prin educaţie a devenit astăzi un ideal pedagogic. În colegiu valorificarea personalităţii umane prin educaţie este centrată pe principii de democratizare şi umanizare a procesului educaţional, centrarea educaţiei pe valorile naţionale şi general-umane, individualizarea traseului educaţional, democratizarea relaţiei de parteneriat profesor-elev, elev-profesor, echitatea socială şi egalitatea şanselor, corelarea dintre obiectivele disciplinei, competenţe şi abilităţi specifice cu conţinuturile şi metodologia de dezvoltare/ formare a personalităţii.