Calificare Tehnician dentar

SPECIALITATEA STOMATOLOGIE
CALIFICAREA TEHNICIAN DENTAR
DURATA STUDIILOR 3 ANI

TEHNICIANUL DENTAR este un specialist care, înmatriculat la studii, a parcurs programul complet de formare iniţială, a susţinut cu succes examenele şi poate activa în instituţiile medicale stomatologice conform domeniilor de competenţă în baza diplomei de practică profesională.

Organizarea procesului instructiv-educativ din perspectiva formării calitative a specialiştilor din domeniul stomatologiei prin implementarea  tehnologiilor de instruire modernă, adecvate învăţământului mediu de specialitate şi a învăţământului formativ-dezvoltativ cu utilizarea  tehnologiilor informaţionale este obiectivul primordial în procesul pregătire a tehnicienilor dentari.

Societatea stomatologică este caracterizată prin dinamism şi înnoire continuă. Complexitatea fenomenelor din domeniul stomatologic actual solicită de la specialiştii săi cunoştinţe şi capacităţi vaste,  multiaspectuale,  un profesionalism marcant, ce  promovează traiectoriile moderne cu profund impact practic asupra  medicinii dentare contemporane.

Instruirea medicală iniţială a tehnicienilor dentari asigură formarea competenţelor în baza curricula noi, adecvate exigenţelor şi schimbărilor din sistemul actual de sănătate, cu deprinderi de formare continuă, capacităţi de adaptare la noi situaţii de practică profesională.

Actualmente tehnicianul dentar nu este numai un simplu executor al protezelor dentare, dar îşi asumă responsabilităţi de luare a deciziilor privind tactica de confecţionare a protezelor dentare, este informat despre inovaţiile din domeniu, comunică eficient în echipa medic – stomatolog – technician dentar – pacient stomatologic.

În procesul de formare a competenţelor profesionale accentul se pune pe integrarea celor mai noi tehnologii în activităţile de documentare, comunicare şi colaborare, pentru a îmbunătăţi procesul de protezare a pacienţilor stomatologici.