Simpozionul Internațional, Piatra Neamț, România

Dezvoltarea parteneriatului intern și extern în scopul fortificării cooperării intersectoriale, reprezintă un instrument eficient în asigurarea calității formării abilităților specifice și competențelor profesionale în nursing-ul științific.Delegația CEMF „Raisa Pacalo” în componența șefilor cercurilor științifico-practice studențești și a membrilor cercurilor au participat în lucrările Simpozionului Înternațional „Abordatea terapeutică – de la tradiții la modern”, organizat de Școala Postliceală Sanitară Piatra Neamț, România.În cadrul lucrărilor simpozionului din partea CEMF au fost prezentate următoarele rapoarte:

  • Asigurarea calității procesului de instruire practică prin prisma implementării sistemului de management al calității în Centrul de excelenă în medicină și farmacie „Raisa Pacalo”, Negrean Mariana
  • Incidența hipertensiunei arteriale la pacienții vârstnici aflați la tratament în secțiile de geriatrie, Andronic Larisa, membrul cercului ştiinţifico-practic studenţesc „Nursing”
  • Persoanele vîrstnice şi utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale, Dulgheri Elena, membrul cercului ştiinţifico-practic studenţesc de Informatică.

Consolidarea cooperării naţionale şi internaţionale în domeniile activităţii didactice, cercetării ştiinţifice, mobilităţii academice şi creării parteneriatelor va fortifica calitatea formării specialiștilor medicali cu studii postsecundare nonterțuiare.