Educația profesională continuă a lucrătorilor medicali și farmaciștilor-factor prioritar în în sporirea calității serviciilor medicale

„Educația profesională continuă a lucrătorilor medicali și farmaciștilor cu studii medii de specialitate – factor prioritar în sporirea calității serviciilor medicale” – întrunirea cu conducătorii instituțiilor medicale, asistentele medicale principale și serviciul resurse umane.