Calificarea Asistent medical în diagnostic de laborator, specialitatea Diagnosticare medicală și tehnici de tratament

DOCUMENTAȚIA PENTRU STAGIILE DE PRACTICĂ