37-A Conferinţă Naţională De Geriatrie Şi Gerontologie Cu Participare Internaţională, Bucureşti, România

„ Anul longivităţii active – 60 ani de geriatrie şi gerontologie în România ”Conferinţă a 37-a Naţională de Geriatrie şi Gerontologie cu participare internaţională a vut loc în Bucureşti, România în perioada 18-21 octombrie, 2012 în Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan”. Creşterea numerică a populaţiei vârstnice în structura populaţiei – îmbătrânirea demografică, fenomen mai accentuat în ţările dezvoltate economic, dar prezent atât în România, cât şi în Moldova a influenţat tematica raporturilor conferinţei.Fenomenul de îmbătrânire impune astăzi atât necesitatea elaborării noilor politici de stat în domeniul medico-social, diversificarea serviciilor medico-sociale, prestate populaţiei de vârsta a treia, cât şi instruirea specialiştilor medicali cu studii medicale medii în acordarea îngrijirilor medicale de calitate persoanelor vârstnice. Îmbătrânirea populaţiei afectează un număr mare de persoane, interesând nu numai populaţia respectivă, dar şi factorii decizionali, societatea în general. Fenomenul reclamă acţiuni sociale şi medicale concrete, care influenţează evoluţia în sensul autonomiei şi bunăstării vieţii vârstnicilor, îmbătrânirii sănătoase, asigurării unei vieţi de calitate, cu costuri sociale cât mai scăzute.În acest context, modernizarea curriculei de instruire a specialiştilor medicali cu studii medii de specialitate prin implementarea îngrijirilor geriatrice, cu adaptarea ei optimă la condiţiile de schimbare rapidă a societăţii contemporane este una din priorităţile formării iniţiale a specialiştilor medicali medii în colegiile de medicină din ţară. Aspectele conceptuale ale modernizării curriculei de instruire iniţială a specialiştilor medicali cu studii medii de specialitate în domeniul îngrijirilor geriatrice dezvoltă la viitorii asistenţi medicali competenţe profesionale atât în domeniile managementului practicii medicale în gereontologie/geriatrie, nursing geriatric, ale aspectelor psihologice în geriatrie, în managementul problemelor sociale şi serviciilor de nursing geriatric la domiciliu, cât şi în managementul problemelor de sănătate ale bolnavului geriatric. Acestea sunt punctele forte a raportului „Îmbătrânirea demografică – fenomen social şi medical”, prezentat de Mariana Negrean în cadrul lucrărilor Conferinţei.Schimbul de experienţă cu membrii societăţii academice din România, Olanda, Italia în domeniul geriatriei şi gerontologiei va influenţa pozitiv ajustarea sistemului de formare profesională medicală în domeniul nursing-ului geriatric la necesităţile actuale şi de perspectivă ale sistemului de sănătate din ţară.