70 ani de la fondarea Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo

Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”– 70 ani de la fondare          Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo” este o instituţie de învăţămînt medicală din Republica Moldova, acreditată, care oferă condiţii moderne de pregătire calitativă a specialiştilor medicali calificaţi şi progresivi, capabili de a gîndi creativ şi liber, recunoscuţi nu numai pe piaţa internă a muncii, dar şi peste hotare.Colegiul este locul unde fiecare elev îşi formează competenţe profesionale, devine competitiv şi încrezător, deoarece cadrele didactice de o înaltă pregătire, asigură formarea multilaterală necesară integrării sociale şi învăţării continuie, formînd un absolvent independent şi responsabil, capabil să decidă propriile trasee de dezvoltare profesională.Astăzi colegiul oferă condiţii optime de instruire: săli de studii, cabinete şi laboratoare echipate cu tehnică didactică şi mobilier modern, săli de calculatoare conectate la Internet, bibliotecă cu sală de lectură, sală de sport, sală de festivităţi, cantină, cămine studenţeşti renovate.Colectivul colegiului este format din 219 colaboratori titulari, din care 122 cadre didactice. Instruirea cadrelor medicale în colegiu este concepută în baza unui parteneriat eficient între profesor şi elev, actanţi şi protagonişti ai activităţilor didactice şi extradidactice. În cadrul colegiului activează pedagogi de înaltă ţinută profesională, deţinători de grad didactic superior – 14, grad didactic I – 20, grad didactic – II 49, doi doctori în medicină, un doctor în pedagogie, specialişti calificaţi cărora le poartă respectul multe generaţii de absolvenţi.Colegiul a devenit centru metodic pentru toate colegiile medicale din republică. Pe parcursul ultimilor ani de activitate, una din priorităţile echipei manageriale a fost elaborarea Conceptului învăţămîntului medical vocaţional racordat la standardele educaţionale Europene şi la recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Sînt actualizate standardele ducaţionale ale calificărilor, standardele  educaţionale pe discipline de studii în bază de algoritmi şi protocoale de îngrijire.Instituţia noastră dezvoltă diverse parteneriate, ale căror finalitate este realizarea unui parcurs educaţional de succes, cooperarea cu instituţii de prestigiu la nivel naţional şi internaţional pentru a îmbina în mod eficient tradiţiile locale cu valorile naţionale şi internaţionale.De la fondare şi pînă în prezent, colegiul a pregătit peste 25 mii de specialişti pentru veriga medie a medicinii din Republica Moldova: felceri, asistenţi medicali, moaşe, laboranţi farmacişti, asistenţi igienişti epidemiologi, felceri laboranţi, tehnicieni dentari, care activează în instituţiile medicale şi farmaceutice din republică şi de peste hotare. Nu există astăzi instituţie medicală în ţară în care să nu activeze absolvenţii colegiului.La 26 iunie 2014 Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo” îşi sărbătoreşte aniversarea a 70 ani de la fondarea, care va avea loc ora 1500, Palatul Republicii.