Accidente în trafic

ACCIDENTE ÎN TRAFIC
În holul CNMF „Raisa Pacalo” la 08.02.2016, 745 a fost organizată o activitate de  promovare a modului sănătos de viaţă Accidente în trafic. În cadrul activităţii elevii au prezentat date ştiinţifice foarte utile pentru participanţi, au fost expuse buletine medicale informative – Atenţie la trafic, demonstrate filme didactice cu educaţie pentru sănătate.